สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
15 กุมภาพันธ์ 2564 - 21 กุมภาพันธ์ 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวและอ่อนกำลังลงในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนในระยะดังกล่าว    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันที่ 17, 18 และ 21 ก.พ. 4.0 มม. ที่ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.  11.1 º ซ. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. (1.0 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในวันที่ 19 และ 21 ก.พ. 11.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม เมื่อวันที่ 20 ก.พ. (7.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 19 ก.พ. และ ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ในวันที่ 17 ก.พ. 33.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ.  15.7 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 17 ก.พ. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 17 ก.พ. 79.8 มม. ที่ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ.  16.8 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. (12.1 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 21 ก.พ.)  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในวันที่ 17-20 ก.พ. 15.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.  17.8 º ซ. ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. และ ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 20.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณปริมณฑลในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบริเวณจังหวัดนครปฐมในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 16-17 ก.พ. กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 17 ก.พ. 31.1 มม. ที่ รร.ทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. (25.8 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 ก.พ.)   21.2 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. (15.0 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2564