สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
29 มีนาคม 2564 - 04 เมษายน 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว และอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไปในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันในระยะกลางสัปดาห์และมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ทำให้มีฝนตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะปลายสัปดาห์ ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่านและกำแพงเพชรในวันที่ 29 มี.ค. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่านและพิจิตรในวันที่ 2 และ 3 เม.ย. บริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ในวันที่ 3 เม.ย. 71.3 มม. ที่ อ.สองแคว จ.น่าน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.  41.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. และ ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในระยะกลางสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลําภู นครราชสีมาและศรีสะเกษในวันที่ 29 มี.ค. บริเวณจังหวัดสกลนคร อุดรธานี และขอนแก่นในวันที่ 30 มี.ค. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษและนครราชสีมาในวันที่ 1 เม.ย. บริเวณจังหวัดอุดรธานี สกลนครและหนองบัวลำภูในวันที่ 2 เม.ย. บริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 3 เม.ย. บริเวณจังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ และอุบลราชธานีในวันที่ 4 เม.ย. 100.0 มม. ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.  40.4 º ซ. ที่ กกษ.อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะปลายสัปดาห์ ส่วนวันอื่นๆ มีฝน เล็กน้อยบางพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 1 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และสิงห์บุรีในวันที่ 3 เม.ย. บริเวณจังหวัดอุทัยธานี สระบุรี และอ่างทองในวันที่ 4 เม.ย. 105.4 มม. ที่ รร.บ้านไร่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.  41.7 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-20 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 2 และ 4 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 31 มี.ค. บริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 31 มี.ค. และ 4 เม.ย. บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 2 เม.ย. และบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 4 เม.ย. 92.7 มม. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.  39.6 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ 85.2 มม. ที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 30 มี.ค.  38.0 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 30 มี.ค., 3 และ 4 เม.ย. มีฝนร้อยละ 10-35 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 31 มี.ค. 110.3 มม. ที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 31 มี.ค.  36.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในวันที่ 31 มี.ค. และ 3 เม.ย. และมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 เม.ย. 51.0 มม. ที่ รร.วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. (168.0 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 เม.ย.)   37.5 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. (39.5 º ซ. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 มี.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 05 เมษายน 2564