สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
26 เมษายน 2564 - 02 พฤษภาคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางได้อ่อนกำลังลงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนตกชุกหนาแน่นส่วนมากในระยะต้นและกลางสัปดาห์ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กับมีพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้มีฝนตกตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 45 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 28-29 เม.ย. โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิจิตร เชียงราย พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอนในวันที่ 26 เม.ย. บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 26 เม.ย. และ 2 พ.ค. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26, 29 เม.ย. และ 1 พ.ค. และบริเวณจังหวัดลำพูนในวันที่ 1 พ.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดตากในวันที่ 30 เม.ย. และบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและลำปางในวันที่ 1 พ.ค. 111.5 มม. ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.  39.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 28-29 เม.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในบางวัน โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย และบึงกาฬในวันที่ 26 เม.ย. บริเวณจังหวัดยโสธร กาฬสินธุ์ และอุดรธานีในวันที่ 26 และ 28 เม.ย. บริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 26 และ 29 เม.ย. บริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 26, 28 และ 30 เม.ย. บริเวณจังหวัดนครพนมในวันที่ 28 เม.ย. บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 28-29 เม.ย. และบริเวณจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 28, 29 เม.ย. และ 1 พ.ค. 134.9 มม. ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.  39.0 º ซ. ที่ กกษ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 70-85 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 26 และ 28 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 2 พ.ค. 104.4 มม. ที่ ร.ร.บ้านมหาโพธิ์ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย.  37.4 º ซ. ที่ กกษ.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 70-85 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 35-45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 30 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 26 เม.ย. และ 2 พ.ค. และบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 2 พ.ค. 112.3 มม. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  37.2 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในบางวัน โดยมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 27 เม.ย. มีฝนร้อยละ 95 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 2 พ.ค. 97.2 มม. ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 เม.ย.  35.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสตูลในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 35-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 113.8 มม. ที่ อ.สนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 เม.ย.  35.1 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนบางพื้นที่บริเวณปริมณฑลในระยะครึ่งแรกและปลายสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนบางพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 28-29 เม.ย. มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 27 และ 30 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครปฐมในวันที่ 27 เม.ย. 65.2 มม. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 27 เม.ย. (74.8 มม. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 เม.ย.)   35.2 º ซ. ที่ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. (36.9 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 26 เม.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 03 พฤษภาคม 2564