สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
31 พฤษภาคม 2564 - 06 มิถุนายน 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคเหนือในวันที่ 2 และ 3 มิ.ย.ตามลำดับ ส่วนภาคใต้มีฝนตกตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางในวันที่ 3 มิ.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 3 มิ.ย. จังหวัดพะเยา แพร่ และลำปางในวันที่ 4 มิ.ย. จังหวัดพิจิตรในวันที่ 6 มิ.ย. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 4 มิ.ย. และจังหวัดตากในวันที่ 6 มิ.ย. 75.0 มม. ที่ สวนป่าดอยช้าง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.  40.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะกลางและปลายสัปดาห์ โดยมีอากาศร้อนทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสกลนคร อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และนครราชสีมาในวันที่ 4 และ 5 มิ.ย. บริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีในวันที่ 5 มิ.ย. 88.3 มม. ที่ อ.ตัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.  39.8 º ซ. ที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ 2 มิ.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 2 มิ.ย. 36.4 มม. ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคกลาง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พ.ค.  40.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยยังคงมีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคตลอดสัปดาห์ 60.1 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.  38.1 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. และ ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยยังคงมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 5 มิ.ย. 68.9 มม. ที่ กกษ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.  37.9 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ 100.6 มม. ที่ อ.กระเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.  36.0 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 10-35 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ 18.5 มม. ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. (25.0 มม. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.)   38.3 º ซ. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. (39.0 º ซ. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 07 มิถุนายน 2564