สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
12 กรกฎาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันแรกของสัปดาห์ โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 13-15 ก.ค. จากนั้นมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 14 และ 15 ก.ค. และจังหวัดตากในวันที่ 15 ก.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 15 ก.ค. 78.5 มม. ที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 35-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13 และ 14 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 14 ก.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยภูมิและหนองบัวลำภูในวันที่ 14 ก.ค. 120.4 มม. ที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12, 13 และ 16 ก.ค. มีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 15 ก.ค. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสระบุรีในวันที่ 14 ก.ค. 101.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 110.4 มม. ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปัตตานีในวันที่ 12 และ 15 ก.ค. 73.7 มม. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14-15 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 101.9 มม. ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14 และ 17 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 14 ก.ค. 104.9 มม. ที่ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 14 ก.ค. (37.0 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 19 กรกฎาคม 2564