สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
06 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 7-8 ก.ย. โดยร่องมรสุมดังกล่าวได้เลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยพาดเข้าสู่พายุโซนร้อน “โกนเซิน (CONSON (2113))” ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน พายุลูกนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงในช่วงค่ำในวันที่ 9 ก.ย. โดยเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงเช้าของวันที่ 10 ก.ย. และอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงค่ำของวันที่ 11 ก.ย. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางงาย ประเทศเวียดนามในช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 ก.ย. โดยพายุนี้ได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า ๆ และปกคลุมชายฝั่งของประเทศเวียดนามในเวลาต่อมา โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนชุกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 7 และ 9 ก.ย. จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 8, 10 และ 12 ก.ย. จังหวัดแพร่ ลำพูน และลำปางในวันที่ 9 ก.ย. จังหวัดตากและเพชรบูรณ์ในวันที่ 9 และ 10 ก.ย. จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 9 และ 11 ก.ย. จังหวัดพิจิตรในวันที่ 10 และ 11 ก.ย. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 ก.ย. 171.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 11 ก.ย. มีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 8 และ 9 ก.ย. จังหวัดเลยและชัยภูมิในวันที่ 8 และ 10 ก.ย. และจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 12 ก.ย. 120.5 มม. ที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 6 และ 11 ก.ย. และจังหวัดลพบุรีในวันที่ 7 ก.ย. 87.0 มม. ที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 25-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 7 และ 9 ก.ย. โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 7, 8 และ 10 ก.ย. จังหวัดสระแก้วในวันที่ 7 และ 9 ก.ย. จังหวัดจันทบุรีและตราดในวันที่ 8 ก.ย. จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 8 และ 9 ก.ย. จังหวัดระยองในวันที่ 8 และ 10 ก.ย. และจังหวัดนครนายกในวันที่ 12 ก.ย. 194.2 มม. ที่ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 70-85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 45-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ 77.6 มม. ที่ ท่าอากาศยานปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกมีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 8-9 ก.ย. โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 8 ก.ย. และจังหวัดกระบี่และตรังในวันที่ 9 ก.ย. 155.5 มม. ที่ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ในวันที่ 11 ก.ย. โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 8 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 11 ก.ย. 72.0 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. (100.3 มม. ที่ ร.ร.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 13 กันยายน 2564