สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 ตุลาคม 2564 - 10 ตุลาคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยพาดเข้าสู่พายุดีเปรสชันที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะกลางสัปดาห์ โดยพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะไหหลำและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก (LIONROCK (2117))” ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 ต.ค. จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงค่ำของวันที่ 9 ต.ค. และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงบ่ายของวันที่ 10 ต.ค. พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมประเทศเวียดนาม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนส่วนมากบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 6 ต.ค. และในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 55-85 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 6 ต.ค. กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 ต.ค. และรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก 146.0 มม. ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5 และ 6 ต.ค. มีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 6, 9 และ 10 ต.ค. กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุบลราชธานี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 8-10 ต.ค. 134.4 มม. ที่ กกษ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 15-30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5-6 ต.ค. มีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 5 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 6 ต.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอ่างทองในวันที่ 6 ต.ค. 111.5 มม. ที่ ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5-6 และ 8 ต.ค. มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 9 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดจันทบุรีในวันที่ 9 ต.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตราดในวันที่ 9 ต.ค. 118.9 มม. ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5, 9 และ 10 ต.ค. มีฝนร้อยละ 45-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 4 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 8-9 ต.ค. 160.0 มม. ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 9 ต.ค. มีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 8 ต.ค. 181.8 มม. ที่ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่บริเวณปริมณฑล ในวันที่ 6 ต.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 4-10 ต.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 ต.ค. 56.5 มม. ที่ สำนักงานเขตบางกะปิ เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. (108.1 มม. ที่ สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 ตุลาคม 2564