สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
07 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 11 ม.ค. ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 10 ม.ค. นอกจากนี้มีลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในภาคตะวันออกในระยะปลายช่วง สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนตลอดช่วง ทำให้มีฝนเล็กน้อยตลอดช่วงส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   10.9 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 12 ม.ค. (4.0 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเกือบตลอดช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว   14.3º ซ. ที่ กกษ.เลย วันที่ 7 ม.ค. และกกษ.นครพนม วันที่ 12 ม.ค. (9.3 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง วันที่ 7 ม.ค. และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย วันที่ 13 ม.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไป   16.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 12 ม.ค. 3.5 มม. ที่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ม.ค.  16.9 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. (13.1 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 10 ม.ค.) 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 5-35 ของพื้นที่ 20.0 มม. ที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  17.8 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 7,8 และ 10 ม.ค. 14.8 มม. ที่ สนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  20.5 º ซ. ที่ เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง   22.3 º ซ. ที่ สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. และ ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 9 ม.ค. (17.4 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11 ม.ค.  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 14 มกราคม 2565