สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
06 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันที่ 8 พ.ค. ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นตลอดช่วง โดยยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 6, 10 และ 12 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 7 พ.ค. และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 11 พ.ค. 265.0 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 10 พ.ค.  37.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 7 และ 10 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครพนมในวันที่ 7 พ.ค. และจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 9 พ.ค. 119.0 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 พ.ค.  36.7 º ซ. ที่ กกษ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 6 และ 10 พ.ค. มีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง 85.0 มม. ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 พ.ค.  36.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 7 และ 9 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดจันทบุรีในวันที่ 8 พ.ค. 94.5 มม. ที่ สำนักงานเกษตรบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 พ.ค.  36.2 º ซ. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 6-7 พ.ค. จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 พ.ค. และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 10 พ.ค. 125.8 มม. ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 พ.ค.  35.1 º ซ. ที่ กกษ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 10 พ.ค. มีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 11 พ.ค. 101.2 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.  35.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ 69.0 มม. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 9 พ.ค. และ ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 9 พ.ค. (80.1 มม. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อ.เมือง เมื่อวันที่ 6 พ.ค.)  35.7 º ซ. ที่ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 6 พ.ค. (36.5 º ซ. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 13 พฤษภาคม 2565