สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 มิถุนายน 2565 - 19 มิถุนายน 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือโดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกในวันที่ 14-16 มิ.ย. กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 17 มิ.ย. ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในระยะกลางสัปดาห์มีฝนตกชุกในเกือบทุกภาค    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางสัปดาห์ มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำปางและน่านในวันที่ 15 มิ.ย. จังหวัดสุโขทัยในวันที่ 15 และ 17 มิ.ย. จังหวัดกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพะเยาในวันที่ 17 มิ.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 15 มิ.ย. 60.7 มม. ที่ อ.สองแคว จ.น่าน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 17 มิ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 13 มิ.ย. โดยมีรายงาน ลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 13-15 มิ.ย. จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 14 และ 17 มิ.ย. จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลําภูในวันที่ 15 มิ.ย. จังหวัดชัยภูมิในวันที่ 16 มิ.ย. จังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมาในวันที่ 17 มิ.ย. และจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 18 มิ.ย. 146.0 มม. ที่ กกษ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 13,14 และ18 มิ.ย.มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์และในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยนาทในวันที่ 15 มิ.ย. 87.6 มม. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 17 มิ.ย.มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 15 มิ.ย. 64.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 30-75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16 และ 18 มิ.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 14 มิ.ย. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 14 มิ.ย. 95.5 มม. ที่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 19 มิ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 14 และ 15 มิ.ย. โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตรัง ในวันที่ 17 มิ.ย. 77.0 มม. ที่ อ.กะปง จ.พังงา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 45-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13 และ 18 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ 102.2 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. (52.1 มม. ที่ สถานพักฟื้นสวางค์นิวาส จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 มิถุนายน 2565