สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันแรกของช่วง จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 17-18 ก.ย. โดยร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 19-20 ก.ย. แล้วเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งในระยะปลายช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16 และ 19 ก.ย. มีฝนร้อยละ 40-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในวันที่ 16 ก.ย. จังหวัดพะเยาและลำปางในวันที่ 18 ก.ย. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 16 ก.ย. 83.9 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 20 ก.ย. มีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 16 ก.ย. จังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์ในวันที่ 18 ก.ย. จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษในวันที่ 20 ก.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดยโสธรในวันที่ 16 ก.ย. 275.0 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ 21 ก.ย. 140.7 มม. ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17 ก.ย. มีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 18 และ 20 ก.ย. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 17 ก.ย. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 20 ก.ย. 135.7 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 20 ก.ย. และจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 21 ก.ย. 87.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 ก.ย. มีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่ 78.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16 และ 19 ก.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 18 และ 22 ก.ย. และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 21 ก.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดปทุมธานี 95.1 มม. ที่ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 21 ก.ย. (57.0 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 23 กันยายน 2565