สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องเกือบตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและแห้งเกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะในระยะกลางและปลายเดือนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปและมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดตลอดเดือนกับมีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในช่วงกลางเดือน ส่วนภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดเดือน กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ในระยะต้นเดือน ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดเดือนโดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ในบางช่วง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศไทยในเดือนนี้พบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติในทุกพื้นที่ และมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศ 25.5 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าปกติ 1.3 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 53.7 มิลลิเมตร (111 %) สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 13 มกราคม 2560