สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กันยายน 2561
เดือนกันยายนปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค และปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 17 อย่างไรก็ตามปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 30 กันยายน เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 6 โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของเดือนจากนั้นได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก นอกจากนี้ในระยะกลางเดือนยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “บารีจัต (BARIJAT, 1823)” ที่เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว และไต้ฝุ่น “มังคุด (MANGKHUT ,1822)” ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 05 ตุลาคม 2561