สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคมปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกตลอดเดือนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงในช่วงกลางเดือน ประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ลาวตอนบน และเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนและในบางช่วงร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนพายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA,1816) ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงรายในช่วงเช้ามืดของวันที่ 18 ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน จากนั้นได้เคลื่อนผ่านจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประเทศเมียนมาพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกบริเวณประเทศไทยในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ทำให้เดือนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 13 แต่เมื่อพิจารณาฝนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมพบว่ายังคงสูงกว่าค่าปกติ โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศตั้งแต่ต้นปีสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 12 สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 24 กันยายน 2561