สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มีนาคม 2561
เดือนมีนาคมปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยในเดือนที่แล้วได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในเดือนนี้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนมากในช่วงต้นเดือนและกลางเดือน โดยฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคมซึ่งช้ากว่าปกติประมาณสองสัปดาห์ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดเดือนกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ อีกทั้งมีอุณหภูมิลดลงในช่วงดังกล่าว สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่มีกำลังอ่อนคงมีเพียงช่วงปลายเดือนที่มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในเดือนนี้ภาคใต้มีฝนน้อยกว่าปกติ โดยฝนที่ตกส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายเดือน ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้สูงกว่าค่าปกติและมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 09 เมษายน 2561