สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน เมษายน 2560
สภาวะอากาศเดือนเมษายนปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดเดือนกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของเดือน สำหรับฝนในเดือนนี้ประเทศไทยมีฝนรวมทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 8% โดยประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในช่วงกลางและปลายเดือน และมีรายงานฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง และมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางในระยะกลางเดือน จากนั้นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนและมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติมาก โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 111% เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นเดือน จากนั้นลมใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยในระยะปลายเดือนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลได้ทวีกำลังแรงขึ้นตามลำดับจนเป็นพายุไซโคลน “มารุทา (Maarutha(01B))” เมื่อวันที่ 16 และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาในวันที่ 17 พร้อมทั้งอ่อนกำลังตามลำดับและสลายตัวไปในวันเดียวกัน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560