สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
เดือนกรกฎาคมปีนี้ ร่องมรสุมได้พาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในช่วงต้นเดือน จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะหนึ่งก่อนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกในบางช่วง อีกมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในบางวัน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เป็นระยะๆ เกือบตลอดเดือนและมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติในทุกภาค และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 และบางสถานีมีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ของเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยตอนบนบริเวณจังหวัดตาก กาญจนบุรี และบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร และกบินทร์บุรีมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติชัดเจน สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 09 สิงหาคม 2565