สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เดือนมิถุนายนปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน ประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุโซนร้อน “เอวิเนียร์” (EWINIAR 1804) ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก่อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงต้นเดือน อีกทั้งในช่วงกลางเดือนร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย นอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในบางช่วง โดยเดือนนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกถึงแม้จะมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอแต่มีปริมาณน้อยจึงทำให้ปริมาณฝนรวมตลอดเดือนต่ำกว่าค่าปกติ สำหรับภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นช่วงๆ และปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรง ทำให้มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของภาค สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 16 กรกฎาคม 2561