สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
เดือนสิงหาคมปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนบนขึ้นสู่ฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้กับประเทศไทย จำนวน 2 ลูก คือไต้ฝุ่น “ฮาโตะ” (HATO,1713) ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้กับบริเวณตอนบนของประเทศลาวและเวียดนาม และพายุโซนร้อน “ปาข่า” (PAKHAR,1717) ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดเดือนและมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 8 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคสำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 19 กันยายน 2560