สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
เดือนมิถุนายนปีนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงต้นเดือน จากนั้นมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวเบงกอลได้เคลื่อนเข้าไปปกคลุมประเทศอินเดีย และบังกลาเทศในระยะครึ่งแรกของเดือน โดยในระยะครึ่งหลังของเดือนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเป็นระยะๆ กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง และน้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามในเดือนนี้มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 12 กรกฎาคม 2560