การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญา
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 18 ม.ค. 62
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 19 ธ.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 พ.ย. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 25 ต.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 ก.ย. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 24 ส.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 16 ก.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 18 มิ.ย. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 16 พ.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 19 เม.ย. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 14 มี.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 21 ก.พ. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 15 ก.พ. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 16 ม.ค. 61
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 60
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 08 ธ.ค. 60
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 15 พ.ย. 60
 การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ลงวันที่ 30 ต.ค. 60