รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.0
จุดศูนย์กลาง: ประเทศลาว (Laos)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 07 สิงหาคม 2563 23:33 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 07 สิงหาคม 2563 16:33 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.57, 101.34
ลึกจากผิวดิน: 5 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)