รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง2.3

แผ่นดินไหวขนาด 2.3
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 20 กรกฎาคม 2561 00:54 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 19 กรกฎาคม 2561 17:54 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.61, 99.74
ลึกจากผิวดิน: 2 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง