รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.9
จุดศูนย์กลาง: ทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 17 กุมภาพันธ์ 2562 04:41 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 16 กุมภาพันธ์ 2562 21:41 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 14.34, 95.87
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง