รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง2.9

แผ่นดินไหวขนาด 2.9
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 17 ตุลาคม 2560 07:04 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 17 ตุลาคม 2560 00:04 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.32, 98.46
ลึกจากผิวดิน: 1 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง