รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.1
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 02 มิถุนายน 2563 08:44 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 02 มิถุนายน 2563 01:44 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.46, 99.45
ลึกจากผิวดิน: 18 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)