รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 2.8
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 20 มกราคม 2563 21:33 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 20 มกราคม 2563 14:33 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.2, 96.36
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)