รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง1.9

แผ่นดินไหวขนาด 1.9
จุดศูนย์กลาง: อ.พาน จ.เชียงราย (Amphoe Phan Chiang Rai)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 20 สิงหาคม 2560 05:33 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 19 สิงหาคม 2560 22:33 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.7, 99.7
ลึกจากผิวดิน: 2 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง