รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง1.9

แผ่นดินไหวขนาด 1.9
จุดศูนย์กลาง: อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (Amphoe MaeAi, ChiangMai)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 27 พฤษภาคม 2561 07:58 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 27 พฤษภาคม 2561 00:58 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.02, 99.39
ลึกจากผิวดิน: 2 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง