รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.6
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 13 พฤศจิกายน 2562 10:42 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 13 พฤศจิกายน 2562 03:42 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 21.24, 98.67
ลึกจากผิวดิน: 3 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)