รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง3.2

แผ่นดินไหวขนาด 3.2
จุดศูนย์กลาง: อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (Amphoe ThaSongYang, Tak)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 23 กุมภาพันธ์ 2561 18:13 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 23 กุมภาพันธ์ 2561 11:13 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 17.75, 97.86
ลึกจากผิวดิน: 6 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง