รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 2.6
จุดศูนย์กลาง: อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (Amphoe WangNuea, Lampang)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 21 กุมภาพันธ์ 2562 06:07 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 20 กุมภาพันธ์ 2562 23:07 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.26, 99.61
ลึกจากผิวดิน: 11 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)