รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.4
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 16 มิถุนายน 2562 11:56 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 16 มิถุนายน 2562 04:56 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.73, 98.76
ลึกจากผิวดิน: 3 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)