รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 1.8
จุดศูนย์กลาง: อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (Amphoe MueangChiangRai
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 02 เมษายน 2563 18:41 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 02 เมษายน 2563 11:41 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.83, 99.89
ลึกจากผิวดิน: 2 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)