รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 3.4
จุดศูนย์กลาง: ประเทศเมียนมา (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 22 พฤษภาคม 2565 03:43 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 21 พฤษภาคม 2565 20:43 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 21.41, 98.54
ลึกจากผิวดิน: 9 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)