รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง4.5

แผ่นดินไหวขนาด 4.5
จุดศูนย์กลาง: ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (Northern
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 09 ธันวาคม 2560 00:37 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 08 ธันวาคม 2560 17:37 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 3.27, 97.34
ลึกจากผิวดิน: 124 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง