รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 1.7
จุดศูนย์กลาง: ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (Tambon Wiang, A
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 24 กรกฎาคม 2564 05:21 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 23 กรกฎาคม 2564 22:21 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.41, 99.38
ลึกจากผิวดิน: 3 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)