รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 2.1
จุดศูนย์กลาง: อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (Amphoe Omkoi, ChiangMai)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 24 สิงหาคม 2562 00:28 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 23 สิงหาคม 2562 17:28 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 17.58, 98.18
ลึกจากผิวดิน: 3 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)