รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 2.9
จุดศูนย์กลาง: ประเทศเมียนมา (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 21 มกราคม 2564 20:35 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 21 มกราคม 2564 13:35 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.53, 95.85
ลึกจากผิวดิน: 5 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)