รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 4.4
จุดศูนย์กลาง: หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (Nicobar Islands, I
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 27 ตุลาคม 2564 15:41 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 27 ตุลาคม 2564 08:41 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 8.84, 94.01
ลึกจากผิวดิน: 153 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)