รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง2.2

แผ่นดินไหวขนาด 2.2
จุดศูนย์กลาง: อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (Amphoe SopMoei, MaeHongSon)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 26 กันยายน 2561 08:56 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 26 กันยายน 2561 01:56 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 17.9, 97.89
ลึกจากผิวดิน: 2 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง