รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 2.5
จุดศูนย์กลาง: ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (Tambon ฺBanbom, Amphoe
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 18 ตุลาคม 2564 09:18 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 18 ตุลาคม 2564 02:18 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 18.06, 99.52
ลึกจากผิวดิน: 5 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)