สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 05:00 น.

ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกามีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน
วันที่ข้อมูล 04 พฤศจิกายน 2565
|