สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 05:00 น.

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซีย โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกาและภาคใต้ตอนล่าง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ข้อมูล 14 พฤศจิกายน 2565
|