วิชาการ
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หนังสืออุตุนิยมวิทยา + เอกสารวิชาการ

FAQ
หนังสืออุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ภาคกลาง มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่งๆ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ภาคตะวันออก มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและมีคลื่นปานกลางเป็นครั้งคราว ความสูงของคลื่น 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและมีคลื่นปานกลางเป็นครั้งคราว ความสูงของคลื่น 1-2 เมตร