Column V

ชื่อพายุ
ความหมาย
ประเทศที่มา

SARIKA

ซาเระกา

ชื่อนกชนิดหนึ่ง มีเสียงไพเราะ(สาลิกา)

กัมพูชา

HAIMA

ไหหม่า

ม้าน้้า

จีน

MEARI

เมอารี

เสียงสะท้อน

เกาหลีเหนือ

MA-ON

หมาอ๊อน

ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า

ฮ่องกง (จีน)

TOKAGE

โทกาเงะ

ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ตา, กิ้งก่า

ญี่ปุ่น

NOCK-TEN

นกเต็น

ชื่อนกชนิดหนึ่ง(นกกระเต็น)

ลาว

MUIFA

หมุ่ยฟ้า

ดอกบ๊วย

มาเก๊า(จีน)

MERBOK

เมอร์บก

ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา)

มาเลเซีย

NANMADOL

นันมาดอล

โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป(Pohnpei) ได้รับสมญาว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก

ไมโครนีเซีย

TALAS

ตาลัส

ความคม, ความเฉียบแหลม

ฟิลิปปินส์

NORU

โนรู

ชื่อกวางชนิดหนึ่ง

เกาหลีใต้

KULAP

กุหลาบ

ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ไทย

ROKE

โรคี

ชื่อของผู้ชาย[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา(Mariana)]

สหรัฐอเมริกา

SONCA

เซินกา

ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ

เวียดนาม

NESAT

เนสาท

การประมง

กัมพูชา

HAITANG

ไห่ถาง

ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของจีน ผลคล้ายแอ็ปเปิ้ลขนาดเล็ก

จีน

NALGAE

นัลแก

ปีก

เกาหลีเหนือ

BANYAN

บันยัน

ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร)

ฮ่องกง (จีน)

HATO

ฮาโตะ

ชื่อกลุ่มดาวโคลัมบา, นกพิราบ

ญี่ปุ่น

PAKHAR

ปาข่า

ชื่อปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในแม่น้้าโขงตอนล่าง

ลาว

SANVU

ซ้านหวู่

ปะการัง

มาเก๊า(จีน)

MAWAR

มาวาร์

กุหลาบ

มาเลเซีย

GUCHOL

กูโชล

ขมิ้นชัน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป(Yap)]

ไมโครนีเซีย

TALIM

ตาลิม

คม, คมมีด

ฟิลิปปินส์

DOKSURI

ทกซูรี

นกอินทรี

เกาหลีใต้

KHANUN

ขนุน

ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย

ไทย

LAN

แลง

พายุ[ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาแชล(Marshall)]

สหรัฐอเมริกา

SAOLA

เซาลา

ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว พบในเวียดนาม

เวียดนาม

หมายเหตุ : แก้ไขตามราชบัณฑิตยสถาน ลว. 20 มกราคม 2557 และราชบัณฑิตยสภา ลว. 27 มีนาคม 2558

ชื่อพายุ เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนใหม่ทดแทนชื่อพายุที่ถูกถอดถอนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น

ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

<== หน้าที่ผ่านมา