อากาศร้ายในประเทศไทย

มันทนา พฤกษะวัน, วนิดา สุขสุวรรณ, วาสนา วงษ์รัตน์ และ แสงระวี สิทธิชีวภาค

บทคัดย่อ

เอกสารนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ ที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่ผิดปกติในช่วงฤดูหนาว วันที่ 22-25 ธันวาคม 2535 ในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนัก พายุลมแรง ลูกเห็บตก คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง และสภาพอากาศปิดจนต้องงดเที่ยวบินหลายเที่ยวตามสนามบินต่าง ๆ สรุปสาเหตุได้ว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ในระดับสูงที่ก่อตัวขึ้นในอ่าวไทย คลื่นกระแสลมตะวันตกกำลังแรงที่เคลื่อนผ่านประเทศพม่าเข้าสู่ประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2535 จึงก่อให้เกิดสภาพอากาศร้ายดังกล่าวข้างต้น ขึ้นในเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย