Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 สิงหาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 22 สิงหาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   12 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62  
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 15 ส.ค. มีฝนร้อยละ 45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่และพะเยาในวันที่ 16 และ 17 ส.ค. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และน่านในวันที่ 17 ส.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 19 สิงหาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
26 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
09 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2562  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %
ปริมาณฝน 190-260 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 08 สิงหาคม 2562