Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 30 ตุลาคม 2563 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   30 ต.ค. 63 - 05 พ.ย. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 อากาศเย็น กับมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 30 ตุลาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   23 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 5-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 30 ตุลาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
26 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
02 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
09 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
16 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
อากาศหนาว
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและเกิดน้ำค้างแข็งได้หลายพื้นที่ในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 18 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 27 ตุลาคม 2563