Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   16 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 16 - 18 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 21 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. หลังจากนั้น อุณหภูมิจะสูงขึ้นขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า
     
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62  
มีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 ตุลาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
14 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
21 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
28 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
อากาศเย็น
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาบางแห่งในบางวัน ส่วนบริเวณยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 27 กันยายน 2562