Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 เมษายน 2562 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62  
คาดหมาย
     มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 21 และ 26-27 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-44 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. 62 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 21 เมษายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   12 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62  
มีอากาศร้อนทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่เว้นแต่ในวันที่ 17 เม.ย.มีฝนร้อยละ 35ของพื้นที่ และมีรายงานฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 13 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 19 เมษายน 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 38-40 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
29 เม.ย. 62 - 05 พ.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
06 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ช่วงต้นและกลางเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางแห่ง กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 12-15 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2562