Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
ทางตอนบนของภาค อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และตาก และอุณภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในวันที่ 23-26 พ.ย. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   10 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 17 พฤศจิกายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ปริมาณและการกระจาย ของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
-สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
27 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
04 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และอาจเกิดน้ำค้างแข็งได้
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 18 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 0-5 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 03 พฤศจิกายน 2560