Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 02 มิถุนายน 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   02 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 2 - 3 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 8 มิ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 02 มิถุนายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   25 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 50-65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 26 พ.ค. บริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 26, 28 และ 29 พ.ค. บริเวณจังหวัดสุโขทัยในวันที่ 27 พ.ค. บริเวณจังหวัดน่าน ลำปาง พะเยาและเพชรบูรณ์ในวันที่ 28 พ.ค. บริเวณจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 30 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 01 มิถุนายน 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
01 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
22 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่จากนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2563