Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 17 มิถุนายน 2564 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   16 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 17 – 19 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 16 มิถุนายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64  
มีฝนร้อยละ 45-75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 8, 9 และ 13 มิ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 9 มิ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 มิถุนายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
14 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
21 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
28 มิ.ย. 64 - 04 ก.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
05 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือน ยังคงมีฝนน้อย จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-20 วัน
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2564