Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   25 ก.พ. 61 - 03 มี.ค. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. – 3 มี.ค. อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17 -24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   16 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61  
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 และ 22 ก.พ.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ปริมาณและการกระจาย ของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
-สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
26 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
05 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
12 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2561  
มีเมฆบางส่วน
อากาศร้อนเกือบทั่วไป และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 42 ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ปริมาณฝน 15-35 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-5 วัน
ออกประกาศ 30 มกราคม 2561