Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 11-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 5-10 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 มกราคม 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63  
คาดหมาย
     ในวันที่ 23 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 29 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ในระยะแรก หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-12 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 23 มกราคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63  
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 19 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มกราคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
03 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
10 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
อากาศเย็น
ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2562