Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 22-24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 22 กรกฎาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60  
มีฝนร้อยละ 70-95 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในวันที่ 17 ก.ค. มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 ก.ค. 60 -27 ก.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 21-23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ก.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในช่วง 7 วันข้างหน้ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้บางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานานเพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
-พืชไร่/ไม้ผล/พืชผัก เนื่องจากระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ที่อาจทำให้ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
17 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
24 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
31 ก.ค. 60 - 06 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
07 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 %
ปริมาณฝน 190-280 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 20-22 วัน
ออกประกาศ 30 มิถุนายน 2560