Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 15 พฤศจิกายน 2561 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   15 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 15-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 15 พฤศจิกายน 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   05 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61  
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากทางตอนบนของภาค และมีหมอกบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 8 พ.ย. และมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 พ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 12 พฤศจิกายน 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ปริมาณและการกระจาย ของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
-สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
12 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
19 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
26 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
03 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2561  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาคในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และเกิดน้ำค้างแข็งได้หลายพื้นที่ในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 18 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 26 ตุลาคม 2561