Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 11 เมษายน 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 11 – 12 และ 16 - 17 เม.ย. 64 พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 15 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 11 เมษายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 เม.ย. 64 - 08 เม.ย. 64  
มีอากาศร้อนทั่วไปในระยะต้นช่วงกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและระยะปลายช่วงมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 5 และ 6 เม.ย. กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่านและพิจิตรในวันที่ 2 และ 3 เม.ย. บริเวณจังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ์ ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ในวันที่ 3 เม.ย. บริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 3 และ 4 เม.ย. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 3 และ 5 เม.ย. บริเวณจังหวัดตากในวันที่ 3 และ 6 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 เมษายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
05 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
12 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
19 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
26 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 190-230 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2564