Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 เมษายน 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 23-28 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60  
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป เว้นแต่ในช่วงวันที่ 15-17 เม.ย. มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยมีฝน 40-90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่า 10% ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 เม.ย. 60 -27 เม.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 21-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
- เกษตรกร ระยะนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาค กับจะมีฝนฟ้าคะนองและกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้ง ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้เกรียม และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ
- พืชผัก/ไม้ดอก ระยะนี้ยังคงมีฝนตกน้อยและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด การคายระเหยน้ำมีมาก ความชื้นในอากาศเหลือน้อย ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและไม้ดอกควรดูแลให้น้ำแก่พืชเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อชดเชยปริมาณน้ำที่สูญเสียในแต่ละวัน และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูก เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาอุณหภูมิดิน และสงวนความชื้นภายในดิน รวมทั้งควรระวังป้องกันการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ด้วย
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
01 พ.ค. 60 - 07 พ.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
08 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ปริมาณฝน 160-200 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2560