Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 มกราคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ม.ค. 60 - 28 ม.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 22-28 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-7 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 22 มกราคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ม.ค. 60 - 19 ม.ค. 60  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะกลางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝน 5 % ของพื้นที่ในวันที่ 17 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   20 ม.ค. 60 -26 ม.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 20-24 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-7 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
เกษตรกร ในช่วงนี้ จะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ตนเอง และสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
ไม้ผล สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก เช่น ลิ้นจี่และลำไย เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ โดยเริ่มจากปริมาณน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มปริมาณมากขึ้น หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่น การติดผลลดลง รวมทั้งระวังการระบาดของศัตรูพืชโดยเฉพาะมวนลำไยที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
ปลากระชัง เกษตรกรควรดูแลปริมาณปลาให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำเพื่อไม่ให้ปลาอยู่อย่างแออัด จนทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งลดปริมาณอาหารเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำจะทำให้ปลากินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย
ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
23 ม.ค. 60 - 29 ม.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
30 ม.ค. 60 - 05 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
06 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อนโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือน สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาว
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 5-15 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 30 ธันวาคม 2559