Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
ออกประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.พ. 62 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 23- 27 ก.พ. 62 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62  
มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 16 ก.พ. มีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
25 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
11 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2562  
มีเมฆบางส่วน
จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 42 – 43 ซ. โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง
อุณหภูมิสูงสุด 36 - 38 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 20-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 29 มกราคม 2562