Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2561 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   27 พ.ค. 61 - 02 มิ.ย. 61  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   18 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61  
อากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 60-75 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19, 20 และ 22 พ.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และกำแพงเพชร ในวันที่ 18 พ.ค. และจังหวัดตาก แพร่ และพะเยา ในวันที่ 19 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 25 พฤษภาคม 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ปริมาณและการกระจาย ของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
-สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
28 พ.ค. 61 - 03 มิ.ย. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
04 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
11 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2561  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นและกลางเดือนจะมีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นในช่วงปลายเดือน ฝนจะลดลง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 150-190 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 27 เมษายน 2561