Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 02 กรกฎาคม 2565 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   02 ก.ค. 65 - 08 ก.ค. 65  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 02 กรกฎาคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   24 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65  
มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักหลายพื้นที่ทางตอนของภาค โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพะเยาและน่าน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงรายและพะเยาในวันที่ 30 มิ.ย. จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 29 และ 30 มิ.ย. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 01 กรกฎาคม 2565
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
27 มิ.ย. 65 - 03 ก.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
04 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 210-260 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 20-23 วัน
ออกประกาศ 28 มิถุนายน 2565