Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 มีนาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-25 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 14-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 13-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 มีนาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60  
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝน 10-20 % ของพื้นที่กลับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจ.สุโขทัยในวันที่ 17 มี.ค.และมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจ.เพชรบูรณ์ในวันที่ 16 มี.ค. จ.เชียงรายในวันที่ 19 มี.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มีนาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 มี.ค. 60 -28 มี.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.
สัตว์เลี้ยง สำหรับสภาพอากาศที่ร้อน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน และจัดหาน้ำดื่มให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์เครียด อ่อนแอ และเจ็บป่วย
ไม้ผล สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล เช่น ลิ้นจี่และลำไย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอ เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตด้อยคุณภาพ การให้น้ำควรให้น้ำอย่างประหยัด โดยให้น้ำบริเวณทรงพุ่ม หรือให้ด้วยระบบน้ำหยด และในช่วงวันที่ 26-28 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ซึ่งจะทำให้ผลร่วงหล่นเสียหาย
ออกประกาศ 22 มีนาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
27 มี.ค. 60 - 02 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
03 เม.ย. 60 - 09 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
10 เม.ย. 60 - 16 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน เมษายน 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฟ้าหลัวและอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในบางช่วงอาจมีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 40-43 ซ. กับจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-40 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 37 - 39 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 57-67 %
ปริมาณฝน 70-100 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 7-10 วัน
ออกประกาศ 07 มีนาคม 2560