Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 ตุลาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  
คาดหมาย
     ในวันที่ 23 ต.ค. 62 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 29 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 23 ตุลาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 ตุลาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
28 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
อากาศเย็น
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาบางแห่งในบางวัน ส่วนบริเวณยอดภูและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 15-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 27 กันยายน 2562