Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 21 มกราคม 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64  
คาดหมาย
     อากาศเย็นถึงหนาว ตลอดช่วง กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 21 มกราคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64  
มีอากาศหนาวทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันที่ 12 - 13 ม.ค. จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในวันที่ 16 ม.ค. และมีอากาศเย็นทั่วไปในวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 12 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 มกราคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
01 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
08 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
อากาศเย็น
ในช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2563