Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 เมษายน 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 23-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26-29 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60  
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันที่ 19 เม.ย. โดยมีฝน 5 - 40% ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 เม.ย. 60 -27 เม.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
-เกษตรกร ระยะนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาค เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้ง ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้เกรียม และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย.จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตการเกษตรไว้ด้วย
-สัตว์เลี้ยงระยะนี้จะมีปริมาณฝนน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเครียด เบื่ออาหารและอาจเจ็บป่วยได้ เกษตรกรควรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมน้ำสะอาดให้อย่างเพียงพอ ตรวจสอบโรงเรือนให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งควรมีการจัดการระบบระบายอากาศ น้ำ และความชื้นภายในโรงเรือนโดยเฉพาะวัสดุรองพื้นควรดูแลให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
01 พ.ค. 60 - 07 พ.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
08 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ปริมาณฝน 170-220 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2560