Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 22-23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24-28 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 22 กรกฎาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60  
มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 ก.ค. 60 -27 ก.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 21-23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก ทำให้วัชพืชต่างๆเจริญเติบโตได้ดี เกษตรควรกำจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านั้นแย่งน้ำและปุ๋ยจากพืชที่ปลูก
-ข้าวนาปี ในระยะที่ผ่านมาปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้มีมาก และในช่วง 7 วันข้างหน้ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้บางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาค ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ซึ่งลอยมากับน้ำ ไม่ให้มาแพร่พันธุ์ในแปลงนาแล้วทำความเสียหายแก่ต้นข้าวได้
ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
17 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
24 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
31 ก.ค. 60 - 06 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
07 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 %
ปริมาณฝน 200-300 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-21 วัน
ออกประกาศ 30 มิถุนายน 2560