Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 02 มิถุนายน 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   02 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 2 และ 6-8 มิ.ย. มีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 02 มิถุนายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   25 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 25,28 และ 29 พ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และนครราชสีมาในวันที่ 25 พ.ค. บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 27 พ.ค. และบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 30 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 01 มิถุนายน 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
01 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
22 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือนจะมีฝน ฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่จากนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 170-210 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 15-18 วัน
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2563