Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย สกลนคร กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 20 กันยายน 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 21-23 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 20 กันยายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60  
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 15 ก.ย. และจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 17 ก.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 กันยายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   20 ก.ย. 60 -26 ก.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนที่ตกในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
-พื้นที่การเกษตรในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนที่ตกในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
-ข้าวนาปีระยะนี้บริเวณตอนบนของภาคสภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง สำหรับนาข้าวที่กำลังเจริญเติบโต ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง
ออกประกาศ 20 กันยายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
25 ก.ย. 60 - 01 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 ต.ค. 60 - 08 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
09 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 30-40 % ของพื้นที่ โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือน กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 60-120 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 8-11 วัน
ออกประกาศ 30 สิงหาคม 2560