Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 18 ตุลาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   17 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 17-19 ต.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-23 ต.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 17 ตุลาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   09 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60  
มีฝนร้อยละ 65-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   16 ต.ค. 60 -22 ต.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 16-19 ต.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
-พื้นที่การเกษตรระยะนี้ปริมาณฝนลดลงโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาค เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรและควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตรตลอดฤดูเพาะปลูก
-สัตว์เลี้ยงระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน สภาพอากาศมีความชื้นสูงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า อาจทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอ ปรับตัวไม่ทัน และติดเชื้อโรคได้ง่าย เกษตรกรควรดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง จะได้ไม่เจ็บป่วย รวมทั้งให้วัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูหนาวให้กับสัตว์ด้วย
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-40% ของพื้นที่
23 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 20-40% ของพื้นที่
30 ต.ค. 60 - 05 พ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
06 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
อากาศเย็น
มีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดภูและเทือกเขามีอากาศหนาว และหมอกหนาในบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองและอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 5-15 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-4 วัน
ออกประกาศ 26 กันยายน 2560