Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 11 เมษายน 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 11 - 12 เม.ย. 64 พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 13 - 15 เม.ย. 64 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 64 พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 11 เมษายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 เม.ย. 64 - 08 เม.ย. 64  
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะต้นช่วงกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 2 เม.ย. จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 15-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 4 เม.ย. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายแห่งและหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุดรธานีและสกลนครในวันที่ 2 เม.ย. บริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูและสุรินทร์ในวันที่ 2 และ 4 เม.ย. บริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 3 เม.ย. บริเวณจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานีในวันที่ 4 เม.ย. และมีรายงานฟ้าผ่าบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ในวันที่ 4 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 เมษายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
05 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
12 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
19 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
26 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 190-230 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2564