Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และขอนแก่น อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 29 มิถุนายน 2560 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   29 มิ.ย. 60 - 05 ก.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 5 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 29 มิถุนายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 มิ.ย. 60 - 25 มิ.ย. 60  
มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 มิถุนายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   28 มิ.ย. 60 -04 ก.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 4 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
- สัตว์เลี้ยง ในช่วงที่ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรสำรวจและซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง หลังคาอย่าให้มีรอยรั่วซึม เนื่องจากในระยะปลายเดือนหน้าปริมาณและการกระจายของจะฝนเพิ่มขึ้น
- ข้าวนาปี สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะกล้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ ซึ่งจะกัดกินต้นกล้าทำให้เสียหาย
- พืชไร่/พืชผัก เนื่องจากฝนที่ตกและหยุดสลับกันในระยะนี้ สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนใน พืชไร่ และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกิน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ออกประกาศ 28 มิถุนายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
26 มิ.ย. 60 - 02 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
03 ก.ค. 60 - 09 ก.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
10 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
17 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 20-30 % ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 40-60 % ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 190-230 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2560