Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 28 กันยายน 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 ก.ย. 64 - 04 ต.ค. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 28 กันยายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   20 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัด ศรีสะเกษในวันที่ 20 - 21 ก.ย. จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานีในวันที่ 25 - 26 ก.ย. และจังหวัดเลยในวันที่ 26 ก.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดและสกลนครในวันที่ 24 ก.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 27 กันยายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
27 ก.ย. 64 - 03 ต.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
04 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
11 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
18 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นและกลางเดือนยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน จากนั้นฝนจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 100-140 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 10-12 วัน
ออกประกาศ 30 สิงหาคม 2564