Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 18 สิงหาคม 2560 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   18 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 18-19 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 18 สิงหาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60  
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของของ จากนั้นมีฝนร้อยละ 70-95 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 สิงหาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   18 ส.ค. 60 -24 ส.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 18-19 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้ยังคงฝนตกติดต่อกันและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ เกษตรควรระวังและป้องกันอันตรายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
-ข้าวนาปี เนื่องจากระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสูง ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคไหม้ ซึ่งจะทำให้ต้นข้าวเสียหาย สำหรับบริเวณที่มีน้ำท่วม ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ซึ่งลอยมากับน้ำและแพร่พันธุ์ในแปลงนา ทำให้ต้นข้าวเสียหายได้
ออกประกาศ 18 สิงหาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
14 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
21 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
28 ส.ค. 60 - 03 ก.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
04 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝน 60 - 80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 250-330 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-21 วัน
ออกประกาศ 09 สิงหาคม 2560