Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 09 สิงหาคม 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   09 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 9 - 10 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 09 สิงหาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   31 ก.ค. 63 - 06 ส.ค. 63  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 1 ส.ค. บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 2 ส.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และกาฬสินธุ์ในวันที่ 2 ส.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 07 สิงหาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
03 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
10 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
17 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
24 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 230-280 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2563