Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณเลย อุดรธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2560 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   26 ก.พ. 60 - 04 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ในช่วงวันที่ 3-4 มี.ค. มีเมฆบางส่วน และอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ก.พ. 60 - 23 ก.พ. 60  
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะต้นและกลางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีรายงานฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 22 ก.พ.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   24 ก.พ. 60 -02 มี.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 24-25 ก.พ. อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
-สัตว์น้ำ ในช่วงวันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค. จะมีอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณสัตว์เลี้ยง และในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงอาจทำให้สัตว์น้ำ กินอาหารได้น้อย จึงควรลดปริมาณอาหารที่ให้ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันอาหารเหลือ ซึ่งจะทำให้น้ำเน่าเสีย และควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนและปรับอุณหภูมิน้ำ
- พื้นที่การเกษตร ระยะนี้แม้จะมีฝนแต่ปริมาณน้อย สภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิจะแตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน ทำให้มีการสูญเสียน้ำจากดินและพืชได้มาก ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกพืชที่มีระบบรากตื้น เช่น พืชผัก ไม้ดอก และพืชไร่ ควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่ปลูกและคลุมแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยน้ำจากดิน
ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
27 ก.พ. 60 - 05 มี.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
06 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2560  
มีเมฆบางส่วน
อากาศร้อนเกือบทั่วไป และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40–42 ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 57-67 %
ปริมาณฝน 40-60 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 5-7 วัน
ออกประกาศ 27 มกราคม 2560