Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 02 ตุลาคม 2565 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   02 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65  
คาดหมาย
     ในวันที่ 2 ต.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 8 ต.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 02 ตุลาคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   23 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 26 และ 27 ก.ย.มีฝนร้อยละ 65-75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดมุกดาหารในวันที่ 23 ก.ย. จังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 23, 24, 28 และ 29 ก.ย. จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 23 และ 25 ก.ย. จังหวัดยโสธรในวันที่ 24, 28 และ 29 ก.ย. จังหวัดเลยในวันที่ 25-27 ก.ย. จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น หนองบัวลำภู และชัยภูมิในวันที่ 25-29 ก.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 28 ก.ย. และจังหวัดมุกดาหารในวันที่ 29 ก.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 30 กันยายน 2565
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
26 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
03 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-40% ของพื้นที่
17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 20-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีฝนเล็กน้อยในบางวัน ส่วนบริเวณยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็น กับหมอกหนาบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-4 วัน
ออกประกาศ 29 กันยายน 2565