Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   26 พ.ค. 60 - 01 มิ.ย. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26-28 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 พ.ค. 60 - 25 พ.ค. 60  
มีฝน 10-50% ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝน 80-90 %ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 23 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   26 พ.ค. 60 -01 มิ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 26-28 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
พืชไร่/ พืชผัก เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เหมาะแก่การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่และพืชผักในระยะนี้ควรชุบท่อนพันธุ์หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว รวมทั้งจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ
ปลาในกระชัง สำหรับฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก จะทำให้มีตะกอนแขวนลอย และระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปลาปรับตัวไม่ทัน เครียด อ่อนแอ กินอาหารได้น้อยลง และอาจน๊อกน้ำตายได้ เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หากปลาโตได้ขนาดควรรีบจับขายเพื่อลดความเสี่ยง
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 พ.ค. 60 - 28 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
29 พ.ค. 60 - 04 มิ.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
05 มิ.ย. 60 - 11 มิ.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
12 มิ.ย. 60 - 18 มิ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-50% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วมมากในระยะต้นและกลางเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 180-230 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 15-18 วัน
ออกประกาศ 28 เมษายน 2560