Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   25 ก.พ. 61 - 03 มี.ค. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 25 ก.พ. – 3 มี.ค. จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   16 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22 ก.พ.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พืชไร่/ ไม้ผล/พืชผัก ในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกร ที่ปลูก พืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
-สัตว์เลี้ยง ระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
26 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
05 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
12 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2561  
มีเมฆบางส่วน
อากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 30 มกราคม 2561