Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 กันยายน 2563 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   25 ก.ย. 63 - 01 ต.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 25 กันยายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   18 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 45-75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากพื้นที่แห่งตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 21 ก.ย. บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและชัยนาทในวันที่ 24 ก.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 25 กันยายน 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
28 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
05 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
12 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 190-230 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 13-15 วัน
ออกประกาศ 31 สิงหาคม 2563