Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 ก.พ. 64 - 06 มี.ค. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 64 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 6 มี.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64  
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 21 ก.พ. จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
01 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
08 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
15 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน เมษายน 2564  
ฝน
จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วงทางตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง
อุณหภูมิสูงสุด 36 - 38 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 70-100 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 7-9 วัน
ออกประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2564