Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 มกราคม 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 62 จะมีอากาศเย็น และอุณหูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 ม.ค. 62 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 22 มกราคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันที่ 14, 15 และ 18 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 มกราคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
มีเมฆบางส่วน
ช่วงต้นและกลางเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2561