Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กันยายน 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 23 กันยายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. มีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 กันยายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 ก.ย. 60 -28 ก.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกเป็นเวลานานทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตาย นอกจากนี้ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน
สัตว์น้ำ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรเสริมแนวขอบบ่อให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพระจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้ง หลังจากฝนตกแล้วควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อปรับอุณหภมิน้ำไม่ให้แตกต่างกันมากระหว่างระดับบนและระดับล่าง และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
ออกประกาศ 22 กันยายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
25 ก.ย. 60 - 01 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 ต.ค. 60 - 08 ต.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
09 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2560  
ฝน
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60 % ของพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 130-200 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 12-15 วัน
ออกประกาศ 30 สิงหาคม 2560