Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2560 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   26 ก.พ. 60 - 04 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในวันที่ 26 ก.พ. -2 มี.ค.60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3– 4 มี.ค. 60 เมฆบางส่วน และอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ก.พ. 60 - 23 ก.พ. 60  
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง ต่อจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในตอนกลางวัน
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   24 ก.พ. 60 -02 มี.ค. 60  
ในวันที่ 24-26 ก.พ. อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27 ก.พ.– 2 มี.ค. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
- พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 24-26 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนฝนที่ตกมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโตทำให้ผลผลิตลดลง รวมทั้งคลุมบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อป้องกันน้ำระเหยออกจากหน้าดิน และรักษาความชื้นภายในดิน
- ข้าว ระยะนี้สภาพอากาศแห้งและในบางพื้นที่อุณหภูมิในตอนกลางวันสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส สำหรับข้าวที่กำลังเจริญเติบโต ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช เช่น แมลงบั่ว โดยจะทำลายยอดข้าวที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตลดลง
ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
27 ก.พ. 60 - 05 มี.ค. 60
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
06 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2560  
มีเมฆบางส่วน
อากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 36 - 38 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 62-72 %
ปริมาณฝน 50-80 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 4-6 วัน
ออกประกาศ 27 มกราคม 2560