Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 พฤศจิกายน 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 23-26 พ.ย. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ส่วนในวันที่ 27-29 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 พฤศจิกายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14, 17 และ 18 พ.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พืชไร่/ ไม้ผล/พืชผัก ในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกร ที่ปลูก พืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
-สัตว์เลี้ยง ระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
27 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
04 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
11 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 0-5 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 03 พฤศจิกายน 2560