Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ออกประกาศ 14 พฤศจิกายน 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   14 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 14 และ 17-18 พ.ย. 62 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 และ 19-20 พ.ย. 62 อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 14 พฤศจิกายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในวันที่ 4, 7 และ 10 พ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 11 พฤศจิกายน 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
18 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
25 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
02 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนมากตอนบนของภาคในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง บริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาว
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 29 ตุลาคม 2562