Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และชัยนาท อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 พฤษภาคม 2562 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 21 – 23 พ.ค. 62 มีอากากศร้อน, มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 24- 27 พ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 21 พฤษภาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62  
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ในวันแรกของสัปดาห์ ต่อจากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 15 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 พฤษภาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
27 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
03 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
10 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้นในช่วงปลายเดือนฝนจะลดลง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ปริมาณฝน 130-170 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 01 พฤษภาคม 2562