Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 กันยายน 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   25 ก.ย. 60 - 01 ต.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย.- 1 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 25 กันยายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   18 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60  
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 21 และ 23 ก.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 25 กันยายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   25 ก.ย. 60 -01 ต.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย.- 1 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
-พื้นที่การเกษตร ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน หากเกษตรกรต้องการปลูกพืช ควรมีน้ำสำรองให้กับพืชในช่วงที่มี ฝนตกน้อย เพราะหากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอในระยะเจริญเติบโต และช่วงผลิดอกออกผล จะทำให้ผลผลิตลดลง หากขาดน้ำจะทำให้สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง
-พืชไร่/ไม้ผล/พืชผัก สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ในระยะนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักระบาดในช่วงที่ดินและอากาศมีความชื้นสูงในช่วงฤดูฝน หากพบโรคดังกล่าวควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังต้นอื่นๆ
ออกประกาศ 25 กันยายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
25 ก.ย. 60 - 01 ต.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
02 ต.ค. 60 - 08 ต.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
09 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
16 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2560  
ฝน
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60 % ของพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 130-200 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 12-15 วัน
ออกประกาศ 30 สิงหาคม 2560