Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 22-24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 22 กรกฎาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60  
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 ก.ค. 60 -27 ก.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 21-24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
-พื้นที่การเกษตร สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกร ควรจัดระบบระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นพืช หากน้ำขังเป็นเวลานานจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้
-สัตว์เลี้ยง เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นไม่ชื้นแฉะ หลังคาไม่มีรอยรั่วซึม และแผงกำบังฝนไม่ชำรุด เพื่อป้องกันสัตว์เปียกชื้น หนาวเย็นทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
17 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
24 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
31 ก.ค. 60 - 06 ส.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
07 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 %
ปริมาณฝน 130-210 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-19 วัน
ออกประกาศ 30 มิถุนายน 2560