สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 05 ธันวาคม 2563  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   05 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 5 - 7 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่จะมีลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 11 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง และคลื่นลมมีกำลังอ่อนลง
     
ข้อควรระวัง
     ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย
ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   27 พ.ย. 63 - 03 ธ.ค. 63  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียในวันแรกของช่วง อีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในระยะครึ่งหลังของช่วง ทำให้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดช่วงตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรลงไป
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 04 ธันวาคม 2563
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2564  
คาดหมาย
     บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางวัน ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของเดือนและทางตอนล่างของภาค กับจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนยังคงลดลงอีก และคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ สรุปเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส สำหรับปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563