Thai Weather
TMD Smart Sim

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก กทม.
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
05:50   18:48
รายละเอียดเพิ่มเติม
พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ
สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 19 มิถุนายน 2561  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 20 มิ.ย. 61
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 19 มิถุนายน 2561 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 19-20 มิ.ย. บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 มิ.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 19-20 มิ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 มิ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย และชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ออกประกาศ 19 มิถุนายน 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61  
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยร่องมรสุมดังกล่าวได้พาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในระยะปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 มิถุนายน 2561
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2561  
คาดหมาย
     ในระยะครึ่งแรกของเดือน ประเทศไทยปริมาณการและการกระจายของฝนยังคงมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะมีฝน 20-30 % ของพื้นที่ เว้นแต่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝน 30 – 40 เปอร์เซนต์ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน จากนั้น ในระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝน 60–80 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่อง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ในเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ และอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ ข้อควรระวัง เดือนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ออกประกาศ 31 พฤษภาคม 2561