สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉาะบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส สำหรับในตอนกลางวันบริเวณที่โล่งแจ้งมีแดดจัด และอากาศอุ่น ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลง สำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกได้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 22 - 24 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า โดยเฉาะบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นมากกว่าภาคอื่นๆ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด สำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงวันที่ 25-28 พ.ย. 62 ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 22-24 พ.ย. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และในช่วงวันที่ 25-28 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม และฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ออกประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
คาดหมาย
     บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นอีก โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางวัน ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุก กับจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และจะมีกำลังแรงเกือบตลอดเดือน นอกจากนี้ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะภาคใต้จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ส่าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 29 ตุลาคม 2562