สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 19-25 ก.พ. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปในตอนกลางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่
     
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ และมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีฝนและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบน สำหรับภาคใต้มีฝนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นสัปดาห์จากนั้นมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2562  
คาดหมาย
     ช่วงครึ่งแรกของเดือน ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และมีอากาศเย็นในตอนเช้า จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40-43 ซ. โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออก แต่บางช่วงจะมีฝนตกลงมาซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ในช่วงครึงแรกของเดือน จากนั้น จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ กับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว สำหรับภาคใต้ จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ สรุปเดือนนี้ คาดว่า ประเทศไทยปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละประมาณ 10 ทั่วประเทศ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
      ในบางช่วง มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
ออกประกาศ 29 มกราคม 2562