Thai Weather
TMD Smart Sim

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก กทม.
วันที่ 19 มีนาคม 2561
06:21   18:30
รายละเอียดเพิ่มเติม
พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ
สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 19 มีนาคม 2561  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่า ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป (21 มีนาคม 2561) จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 19 มีนาคม 2561 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61  
คาดหมาย
     
การคาดหมายลักษณะ ในช่วงวันที่ 20-23 มี.ค.ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังจากนั้นในวันที่ 24-25 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะฝนลดลง และมีอากาศร้อน ในช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 20-23 มี.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และฟ้าผ่า ในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ออกประกาศ 19 มีนาคม 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   12 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61  
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนและฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้มีรายงานฝนบางพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 19 มีนาคม 2561
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน เมษายน 2561  
คาดหมาย
     ทั่วไป บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง โดยอุณหภูมิสูงสุด 40-43ซ. แต่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้าง ส่วนภาคใต้ จะมีฝน 20-30% ของพื้นที่ และช่วงปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก เนื่องจาก ลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับ จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง สรุปเดือนนี้ คาดว่าปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ
ข้อควรระวัง
     ระยะนี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ส่วนปริมาณฝนที่ตกลามา ในหลายพื้นที่จะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการใช้น้ำทางเกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บางช่วงอากาศจะแห้งมาก เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้ไว้ด้วย
ออกประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2561