สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 11 เมษายน 2564  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนในระยะนี้ส่วนมากทางตอนบนของภาค
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 11 เมษายน 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 11 - 12 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 15 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงลดลง และมีอากาศร้อนขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณบริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 11 - 12 และ 16 – 17 เม.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ออกประกาศ 11 เมษายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 เม.ย. 64 - 08 เม.ย. 64  
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะต้นและปลายช่วงส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือในระยะกลางช่วง ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันในระยะต้นช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะกลางช่วง โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันในระยะต้นช่วง กับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในระยะกลางช่วง ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะปลายช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 เมษายน 2564
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
คาดหมาย
     บริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงต้นเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก สำหรับบริเวณภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งในบางวัน สำหรับคลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะเริ่มพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ก่อน ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10-20 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงใกล้เคียงค่าปกติ
ข้อควรระวัง
     ช่วงเดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น และพายุไซโคลนตามลำดับ แล้วมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2564