สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 21 มกราคม 2565  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 21 มกราคม 2565 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ม.ค. 65 - 27 ม.ค. 65  
คาดหมาย
     คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 21 – 22 ม.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 23 – 27 ม.ค. 65 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง
     
ข้อควรระวัง
     ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21 – 22 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
ออกประกาศ 21 มกราคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   10 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูง อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน นอกจากนี้มีลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบนในระยะกลางสัปดาห์ กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะ ปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบน ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนในระยะ ครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกำลังอ่อนตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนบางพื้นที่ เกือบตลอดสัปดาห์ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 17 มกราคม 2565
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
คาดหมาย
     ในช่วงต้นและกลางเดือน บริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย โดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ จากนั้น ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอากาศจะอุ่นขึ้น แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนบริเวณภาคใต้ ยังคงมีฝนน้อย สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยในช่วงต้นและกลางเดือนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงต้นและกลางเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงต้นและกลางเดือน เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน สรุปเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 - 30
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2564