สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 17 มกราคม 2562  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ 1-2 วันนี้
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 17 มกราคม 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   17 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 17-21 ม.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 17-19 ม.ค. 62 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 22-23 ม.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับในช่วงวันที่ 17-19 และ 23 ม.ค. 62 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
ออกประกาศ 17 มกราคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เคลื่อนไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนตามลำดับ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงและมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 มกราคม 2562
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
คาดหมาย
     เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ในช่วงต้นและกลางเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า จากนั้น อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ นั้นเริ่มจะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมลมตะวันออกฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย สรุปเดือนนี้ คาดว่า ประเทศไทยปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10-30 เป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
     ช่วงนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2561