ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
     ในช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวน บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆ ดังนี้

        วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 จะมีพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

        วันที่ 27-29 มีนาคม 2560 บริเวณที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้น และครอบคลุมภาคเหนือบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง

        ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกไว้ด้วย

        ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

       

        ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ใน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 5 23 มีนาคม 2560
2 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 4 23 มีนาคม 2560
3 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 3 23 มีนาคม 2560
4 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 2 23 มีนาคม 2560
5 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 1 22 มีนาคม 2560
6 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 24 19 มีนาคม 2560
7 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 23 19 มีนาคม 2560
8 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 22 18 มีนาคม 2560
9 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 18 มีนาคม 2560
10 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 18 มีนาคม 2560
11 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 19 18 มีนาคม 2560
12 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 18 17 มีนาคม 2560
13 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 17 17 มีนาคม 2560
14 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 16 17 มีนาคม 2560
15 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 15 17 มีนาคม 2560
16 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 14 16 มีนาคม 2560
17 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 16 มีนาคม 2560
18 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 12 16 มีนาคม 2560
19 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 16 มีนาคม 2560
20 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 15 มีนาคม 2560
21 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 15 มีนาคม 2560
22 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 15 มีนาคม 2560
23 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 15 มีนาคม 2560
24 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 14 มีนาคม 2560
25 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 14 มีนาคม 2560
26 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 14 มีนาคม 2560
27 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 14 มีนาคม 2560
28 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 13 มีนาคม 2560
29 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 13 มีนาคม 2560
30 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 16 10 มีนาคม 2560
31 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 15 09 มีนาคม 2560
32 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 14 09 มีนาคม 2560
33 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 09 มีนาคม 2560
34 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 12 09 มีนาคม 2560
35 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 08 มีนาคม 2560
36 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 08 มีนาคม 2560
37 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 08 มีนาคม 2560
38 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 08 มีนาคม 2560
39 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 07 มีนาคม 2560
40 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 07 มีนาคม 2560
41 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 07 มีนาคม 2560
42 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 07 มีนาคม 2560
43 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 06 มีนาคม 2560
44 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 06 มีนาคม 2560
45 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 06 มีนาคม 2560
46 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 22 27 กุมภาพันธ์ 2560
47 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 21 26 กุมภาพันธ์ 2560
48 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 20 26 กุมภาพันธ์ 2560
49 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 19 26 กุมภาพันธ์ 2560
50 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 18 26 กุมภาพันธ์ 2560
51 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 17 25 กุมภาพันธ์ 2560
52 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 16 25 กุมภาพันธ์ 2560
53 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 15 25 กุมภาพันธ์ 2560
54 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 14 25 กุมภาพันธ์ 2560
55 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 13 24 กุมภาพันธ์ 2560
56 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 12 24 กุมภาพันธ์ 2560
57 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 11 24 กุมภาพันธ์ 2560