ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน ลูปิต"

ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2564
     เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (5 ส.ค. 64) พายุโซนร้อน “ลูปิต”มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ หรือที่ละติจูด 22.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 6-7 ส.ค. 64 พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงลักษณะอากาศของประเทศไทย

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

       

        (ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

        (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุโซนร้อน ลูปิต 2 04 สิงหาคม 2564
2 พายุโซนร้อน ลูปิต 1 04 สิงหาคม 2564
3 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 20 24 กรกฎาคม 2564
4 พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” 19 23 กรกฎาคม 2564
5 พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” 18 23 กรกฎาคม 2564
6 พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” 17 23 กรกฎาคม 2564
7 พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” 16 23 กรกฎาคม 2564
8 พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” 15 22 กรกฎาคม 2564
9 พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” 14 22 กรกฎาคม 2564
10 พายุดีเปรสชั่น “เจิมปากา” 13 22 กรกฎาคม 2564
11 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 12 22 กรกฎาคม 2564
12 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 11 21 กรกฎาคม 2564
13 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 10 21 กรกฎาคม 2564
14 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 9 21 กรกฎาคม 2564
15 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 8 21 กรกฎาคม 2564
16 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 7 20 กรกฎาคม 2564
17 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 6 20 กรกฎาคม 2564
18 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 5 20 กรกฎาคม 2564
19 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 4 20 กรกฎาคม 2564
20 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 3 19 กรกฎาคม 2564
21 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” 2 19 กรกฎาคม 2564
22 พายุดีเปรสชัน 1 19 กรกฎาคม 2564