ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560)"

ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
     ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวน ดังต่อไปนี้

        1)ประเทศไทยตอนบน

        วันที่ 27 มีนาคม 2560 มีฝนฟ้าคะนองบริเวณ

        ภาคเหนือ : บริเวณจังหวัด พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และกำแพงเพชร

        ภาคตะวันออก: บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

        ภาคกลาง : บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

        ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลง: บริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์

        วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง

        2)ภาคใต้

        วันที่ 27-29 มีนาคม 2560 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ภูเก็ต และพังงา

        ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

       

        ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ใน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.


       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560) 20 27 มีนาคม 2560
2 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560) 19 27 มีนาคม 2560
3 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 18 27 มีนาคม 2560
4 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 17 26 มีนาคม 2560
5 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 16 26 มีนาคม 2560
6 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 15 26 มีนาคม 2560
7 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 14 26 มีนาคม 2560
8 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 13 25 มีนาคม 2560
9 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 12 25 มีนาคม 2560
10 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 11 25 มีนาคม 2560
11 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 10 25 มีนาคม 2560
12 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 9 24 มีนาคม 2560
13 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 8 24 มีนาคม 2560
14 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 60) 7 24 มีนาคม 2560
15 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 6 24 มีนาคม 2560
16 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 5 23 มีนาคม 2560
17 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 4 23 มีนาคม 2560
18 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 3 23 มีนาคม 2560
19 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 2 23 มีนาคม 2560
20 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 1 22 มีนาคม 2560
21 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 24 19 มีนาคม 2560
22 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 23 19 มีนาคม 2560
23 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 22 18 มีนาคม 2560
24 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 18 มีนาคม 2560
25 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 18 มีนาคม 2560
26 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 19 18 มีนาคม 2560
27 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 18 17 มีนาคม 2560
28 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 17 17 มีนาคม 2560
29 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 16 17 มีนาคม 2560
30 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 15 17 มีนาคม 2560
31 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 14 16 มีนาคม 2560
32 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 16 มีนาคม 2560
33 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 12 16 มีนาคม 2560
34 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 16 มีนาคม 2560
35 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 15 มีนาคม 2560
36 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 15 มีนาคม 2560
37 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 15 มีนาคม 2560
38 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 15 มีนาคม 2560
39 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 14 มีนาคม 2560
40 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 14 มีนาคม 2560
41 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 14 มีนาคม 2560
42 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 14 มีนาคม 2560
43 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 13 มีนาคม 2560
44 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 13 มีนาคม 2560
45 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 16 10 มีนาคม 2560
46 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 15 09 มีนาคม 2560
47 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 14 09 มีนาคม 2560
48 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 09 มีนาคม 2560
49 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 12 09 มีนาคม 2560
50 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 08 มีนาคม 2560
51 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 08 มีนาคม 2560
52 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 08 มีนาคม 2560
53 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 08 มีนาคม 2560
54 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 07 มีนาคม 2560
55 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 07 มีนาคม 2560
56 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 07 มีนาคม 2560
57 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 07 มีนาคม 2560
58 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 06 มีนาคม 2560
59 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 06 มีนาคม 2560
60 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 06 มีนาคม 2560