ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย "

ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
    
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23-25 มกราคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ไว้ด้วย

       

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

       

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 31 22 มกราคม 2560
2 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 30 22 มกราคม 2560
3 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 29 22 มกราคม 2560
4 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 28 22 มกราคม 2560
5 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 27 21 มกราคม 2560
6 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 26 21 มกราคม 2560
7 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 25 21 มกราคม 2560
8 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 24 21 มกราคม 2560
9 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 23 20 มกราคม 2560
10 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 22 20 มกราคม 2560
11 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 21 20 มกราคม 2560
12 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 20 20 มกราคม 2560
13 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 19 19 มกราคม 2560
14 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 18 19 มกราคม 2560
15 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 17 19 มกราคม 2560
16 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 16 19 มกราคม 2560
17 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 18 มกราคม 2560
18 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 18 มกราคม 2560
19 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 18 มกราคม 2560
20 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 18 มกราคม 2560
21 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 17 มกราคม 2560
22 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 17 มกราคม 2560
23 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 17 มกราคม 2560
24 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 8 17 มกราคม 2560
25 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 7 16 มกราคม 2560
26 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 6 16 มกราคม 2560
27 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 5 16 มกราคม 2560
28 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 4 16 มกราคม 2560
29 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 3 15 มกราคม 2560
30 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 2 14 มกราคม 2560
31 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 1 13 มกราคม 2560
32 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 49 10 มกราคม 2560
33 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 48 09 มกราคม 2560
34 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 47 09 มกราคม 2560
35 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 46 09 มกราคม 2560
36 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 45 09 มกราคม 2560
37 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 44 08 มกราคม 2560
38 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 43 08 มกราคม 2560
39 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 42 08 มกราคม 2560
40 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 41 08 มกราคม 2560
41 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 40 07 มกราคม 2560
42 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 39 07 มกราคม 2560
43 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 38 07 มกราคม 2560
44 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 37 07 มกราคม 2560
45 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 36 06 มกราคม 2560
46 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 35 06 มกราคม 2560
47 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 34 06 มกราคม 2560
48 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 33 06 มกราคม 2560
49 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 32 05 มกราคม 2560
50 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 31 05 มกราคม 2560
51 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 30 05 มกราคม 2560
52 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 29 05 มกราคม 2560
53 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 28 04 มกราคม 2560
54 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 27 04 มกราคม 2560
55 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 26 04 มกราคม 2560
56 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 25 04 มกราคม 2560
57 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 24 03 มกราคม 2560
58 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 23 03 มกราคม 2560
59 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 22 03 มกราคม 2560
60 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 21 03 มกราคม 2560
61 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 20 02 มกราคม 2560
62 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 19 02 มกราคม 2560
63 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 18 02 มกราคม 2560
64 ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 17 02 มกราคม 2560
65 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 16 01 มกราคม 2560
66 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 01 มกราคม 2560
67 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 01 มกราคม 2560
68 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 01 มกราคม 2560
69 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 31 ธันวาคม 2559
70 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 31 ธันวาคม 2559
71 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 31 ธันวาคม 2559
72 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 31 ธันวาคม 2559
73 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 8 30 ธันวาคม 2559
74 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 7 30 ธันวาคม 2559
75 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 6 30 ธันวาคม 2559
76 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 5 30 ธันวาคม 2559
77 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 4 29 ธันวาคม 2559
78 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 3 29 ธันวาคม 2559
79 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 2 29 ธันวาคม 2559
80 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 1 29 ธันวาคม 2559
81 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 26 05 ธันวาคม 2559
82 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 25 05 ธันวาคม 2559
83 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 24 05 ธันวาคม 2559
84 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 23 04 ธันวาคม 2559
85 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 22 04 ธันวาคม 2559
86 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 21 04 ธันวาคม 2559
87 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 20 04 ธันวาคม 2559
88 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 19 03 ธันวาคม 2559
89 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 18 03 ธันวาคม 2559
90 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 17 03 ธันวาคม 2559
91 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 16 03 ธันวาคม 2559
92 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 15 02 ธันวาคม 2559
93 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 14 02 ธันวาคม 2559
94 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 13 02 ธันวาคม 2559
95 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 12 02 ธันวาคม 2559
96 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 11 01 ธันวาคม 2559
97 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 10 01 ธันวาคม 2559
98 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 9 01 ธันวาคม 2559
99 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 8 01 ธันวาคม 2559
100 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 7 30 พฤศจิกายน 2559
101 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 6 30 พฤศจิกายน 2559
102 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 5 30 พฤศจิกายน 2559
103 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 4 30 พฤศจิกายน 2559
104 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 3 29 พฤศจิกายน 2559
105 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 2 29 พฤศจิกายน 2559
106 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 1 29 พฤศจิกายน 2559
107 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 17 25 พฤศจิกายน 2559
108 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 16 25 พฤศจิกายน 2559
109 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 15 24 พฤศจิกายน 2559
110 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 14 24 พฤศจิกายน 2559
111 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 24 พฤศจิกายน 2559
112 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 12 24 พฤศจิกายน 2559
113 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 23 พฤศจิกายน 2559
114 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 23 พฤศจิกายน 2559
115 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 23 พฤศจิกายน 2559
116 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 23 พฤศจิกายน 2559
117 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 22 พฤศจิกายน 2559
118 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 22 พฤศจิกายน 2559
119 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 22 พฤศจิกายน 2559
120 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 22 พฤศจิกายน 2559
121 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 21 พฤศจิกายน 2559
122 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 21 พฤศจิกายน 2559
123 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 21 พฤศจิกายน 2559
124 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 23 11 พฤศจิกายน 2559
125 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 22 11 พฤศจิกายน 2559
126 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 21 10 พฤศจิกายน 2559
127 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 20 10 พฤศจิกายน 2559
128 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 19 10 พฤศจิกายน 2559
129 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 18 09 พฤศจิกายน 2559
130 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 17 09 พฤศจิกายน 2559
131 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 16 09 พฤศจิกายน 2559
132 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 09 พฤศจิกายน 2559
133 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 08 พฤศจิกายน 2559
134 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 08 พฤศจิกายน 2559
135 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 08 พฤศจิกายน 2559
136 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 08 พฤศจิกายน 2559
137 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 07 พฤศจิกายน 2559
138 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 07 พฤศจิกายน 2559
139 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 8 07 พฤศจิกายน 2559
140 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 7 07 พฤศจิกายน 2559
141 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 6 06 พฤศจิกายน 2559
142 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 5 06 พฤศจิกายน 2559
143 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 4 06 พฤศจิกายน 2559
144 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 3 05 พฤศจิกายน 2559
145 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 2 05 พฤศจิกายน 2559
146 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 1 04 พฤศจิกายน 2559