ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562)"

ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2562
     ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

        สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562

        ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับ

        ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

       

        (ลงชื่อ) ภูเวียง ประคำมินทร์

        (นายภูเวียง ประคำมินทร์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 17 11 สิงหาคม 2562
2 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 16 11 สิงหาคม 2562
3 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 15 10 สิงหาคม 2562
4 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 14 10 สิงหาคม 2562
5 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 13 10 สิงหาคม 2562
6 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 12 10 สิงหาคม 2562
7 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 11 09 สิงหาคม 2562
8 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 10 09 สิงหาคม 2562
9 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 9 09 สิงหาคม 2562
10 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 9–11 สิงหาคม 2562) 8 09 สิงหาคม 2562
11 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 9–11 สิงหาคม 2562) 7 08 สิงหาคม 2562
12 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8–11 สิงหาคม 2562) 6 08 สิงหาคม 2562
13 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8–11 สิงหาคม 2562) 5 08 สิงหาคม 2562
14 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8–11 ส.ค. 62) 4 08 สิงหาคม 2562
15 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8–11 ส.ค. 62) 3 07 สิงหาคม 2562
16 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8–11 ส.ค. 62) 2 07 สิงหาคม 2562
17 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8 – 11 ส.ค. 62) 1 07 สิงหาคม 2562
18 หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 24 04 สิงหาคม 2562
19 พายุดีเปรสชัน “วิภา”(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 23 04 สิงหาคม 2562
20 พายุดีเปรสชัน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 22 04 สิงหาคม 2562
21 พายุดีเปรสชัน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 21 04 สิงหาคม 2562
22 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 20 04 สิงหาคม 2562
23 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 19 03 สิงหาคม 2562
24 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 18 03 สิงหาคม 2562
25 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 17 03 สิงหาคม 2562
26 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 16 03 สิงหาคม 2562
27 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 15 02 สิงหาคม 2562
28 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 14 02 สิงหาคม 2562
29 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 13 02 สิงหาคม 2562
30 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 12 02 สิงหาคม 2562
31 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 11 01 สิงหาคม 2562
32 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 10 01 สิงหาคม 2562
33 พายุโซนร้อน “วิภา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 9 01 สิงหาคม 2562
34 พายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 8 01 สิงหาคม 2562
35 พายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 7 31 กรกฎาคม 2562
36 พายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 6 31 กรกฎาคม 2562
37 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 5 31 กรกฎาคม 2562
38 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562) 4 31 กรกฎาคม 2562
39 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562) 3 30 กรกฎาคม 2562
40 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562) 2 30 กรกฎาคม 2562
41 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562) 1 30 กรกฎาคม 2562