ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน “ฮาโตะ” (HATO) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก"

ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
     เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ ( 21 ส.ค. 60) พายุโซนร้อน “ฮาโตะ” (Hato) บริเวณด้านตะวันออกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 124.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 35 นอต หรือ 65 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 นอต หรือ 20 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 22 ส.ค.60 และจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต่อไป โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันดังกล่าว สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

       

        ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       

       

       

       

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุโซนร้อน “ฮาโตะ” (HATO) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 1 20 สิงหาคม 2560
2 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 22 28 กรกฎาคม 2560
3 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 21 28 กรกฎาคม 2560
4 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 20 28 กรกฎาคม 2560
5 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 19 27 กรกฎาคม 2560
6 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 18 27 กรกฎาคม 2560
7 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 17 27 กรกฎาคม 2560
8 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 16 26 กรกฎาคม 2560
9 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 15 26 กรกฎาคม 2560
10 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 14 26 กรกฎาคม 2560
11 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 13 26 กรกฎาคม 2560
12 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 12 26 กรกฎาคม 2560
13 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 11 25 กรกฎาคม 2560
14 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 10 25 กรกฎาคม 2560
15 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 9 25 กรกฎาคม 2560
16 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 8 25 กรกฎาคม 2560
17 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 7 25 กรกฎาคม 2560
18 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 6 24 กรกฎาคม 2560
19 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 5 24 กรกฎาคม 2560
20 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 24 กรกฎาคม 2560
21 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 24 กรกฎาคม 2560
22 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 24 กรกฎาคม 2560
23 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 23 กรกฎาคม 2560
24 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 23 กรกฎาคม 2560
25 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 23 กรกฎาคม 2560
26 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 22 กรกฎาคม 2560
27 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 22 กรกฎาคม 2560