ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560)"

ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
     หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังจาก พายุดีเปรสชัน “เซินกา” (SONCA) ปกคลุมบริเวณ

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีกำลังอ่อนลงและสลายตัวในวันนี้ (28 ก.ค. 60) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีปริมาณฝนลดลง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แต่พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมยังคงต้องระวังน้ำป่าไหลหลากได้อีก 1-2 วัน โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามภาคต่างๆ ดังนี้

        ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

        ภาคเหนือ: บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร

        และเพชรบูรณ์

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: บริเวณจังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์

        สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

       

        ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.

        ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 21 28 กรกฎาคม 2560
2 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 20 28 กรกฎาคม 2560
3 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 19 27 กรกฎาคม 2560
4 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 18 27 กรกฎาคม 2560
5 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 17 27 กรกฎาคม 2560
6 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 16 26 กรกฎาคม 2560
7 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 15 26 กรกฎาคม 2560
8 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560) 14 26 กรกฎาคม 2560
9 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 13 26 กรกฎาคม 2560
10 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 12 26 กรกฎาคม 2560
11 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 11 25 กรกฎาคม 2560
12 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 10 25 กรกฎาคม 2560
13 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 9 25 กรกฎาคม 2560
14 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 8 25 กรกฎาคม 2560
15 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 7 25 กรกฎาคม 2560
16 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 6 24 กรกฎาคม 2560
17 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 5 24 กรกฎาคม 2560
18 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 24 กรกฎาคม 2560
19 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 24 กรกฎาคม 2560
20 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 24 กรกฎาคม 2560
21 พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 23 กรกฎาคม 2560
22 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 23 กรกฎาคม 2560
23 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 23 กรกฎาคม 2560
24 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 22 กรกฎาคม 2560
25 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 22 กรกฎาคม 2560