ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
     บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้ยังคงแผ่ลงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา และภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตรและกำแพงเพชร ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

        ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

        สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

       

        ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 23.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       

       

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 16 25 กุมภาพันธ์ 2560
2 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 15 25 กุมภาพันธ์ 2560
3 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 14 25 กุมภาพันธ์ 2560
4 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 13 24 กุมภาพันธ์ 2560
5 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 12 24 กุมภาพันธ์ 2560
6 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 11 24 กุมภาพันธ์ 2560
7 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 10 24 กุมภาพันธ์ 2560
8 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 9 23 กุมภาพันธ์ 2560
9 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 8 23 กุมภาพันธ์ 2560
10 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 7 23 กุมภาพันธ์ 2560
11 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 6 23 กุมภาพันธ์ 2560
12 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 5 22 กุมภาพันธ์ 2560
13 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 4 22 กุมภาพันธ์ 2560
14 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 3 22 กุมภาพันธ์ 2560
15 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 2 22 กุมภาพันธ์ 2560
16 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 1 21 กุมภาพันธ์ 2560
17 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 30 15 กุมภาพันธ์ 2560
18 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 29 15 กุมภาพันธ์ 2560
19 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 28 14 กุมภาพันธ์ 2560
20 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 27 14 กุมภาพันธ์ 2560
21 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 26 14 กุมภาพันธ์ 2560
22 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 25 14 กุมภาพันธ์ 2560
23 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 24 13 กุมภาพันธ์ 2560
24 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 23 13 กุมภาพันธ์ 2560
25 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 22 13 กุมภาพันธ์ 2560
26 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 21 13 กุมภาพันธ์ 2560
27 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 20 12 กุมภาพันธ์ 2560
28 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 19 12 กุมภาพันธ์ 2560
29 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 18 12 กุมภาพันธ์ 2560
30 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 17 12 กุมภาพันธ์ 2560
31 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 16 11 กุมภาพันธ์ 2560
32 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 15 11 กุมภาพันธ์ 2560
33 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 14 11 กุมภาพันธ์ 2560
34 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 13 11 กุมภาพันธ์ 2560
35 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 12 10 กุมภาพันธ์ 2560
36 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 11 10 กุมภาพันธ์ 2560
37 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 10 10 กุมภาพันธ์ 2560
38 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 9 10 กุมภาพันธ์ 2560
39 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 8 09 กุมภาพันธ์ 2560
40 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 7 09 กุมภาพันธ์ 2560
41 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 6 09 กุมภาพันธ์ 2560
42 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 5 09 กุมภาพันธ์ 2560
43 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 4 08 กุมภาพันธ์ 2560
44 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 3 08 กุมภาพันธ์ 2560
45 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 2 08 กุมภาพันธ์ 2560
46 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 1 07 กุมภาพันธ์ 2560