ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณประเทศลาวตอนบน"

ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
     เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ (14 มิ.ย. 64) พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

       

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

       

        ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

       

        (ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

        (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” 10 13 มิถุนายน 2564
2 พายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” 9 13 มิถุนายน 2564
3 พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” 8 13 มิถุนายน 2564
4 พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย 7 13 มิถุนายน 2564
5 พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย 6 12 มิถุนายน 2564
6 พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย 5 12 มิถุนายน 2564
7 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 12 มิถุนายน 2564
8 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 12 มิถุนายน 2564
9 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 12 มิถุนายน 2564
10 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 11 มิถุนายน 2564
11 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 11 มิถุนายน 2564
12 พายุดีเปรสชัน “ยาอาส” (YAAS) 13 27 พฤษภาคม 2564
13 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) 12 27 พฤษภาคม 2564
14 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 11 26 พฤษภาคม 2564
15 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 10 26 พฤษภาคม 2564
16 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 9 26 พฤษภาคม 2564
17 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 8 26 พฤษภาคม 2564
18 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 7 25 พฤษภาคม 2564
19 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 6 25 พฤษภาคม 2564
20 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 5 25 พฤษภาคม 2564
21 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 4 25 พฤษภาคม 2564
22 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 3 24 พฤษภาคม 2564
23 พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอล 2 24 พฤษภาคม 2564
24 พายุไซโคลน “ยาอาส” บริเวณอ่าวเบงกอล 1 24 พฤษภาคม 2564