ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุ “คมปาซุ”"

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
     เมื่อเวลา 23.00 น. วานนี้ (14 ต.ค. 2564) พายุดีเปรสชัน “คมปาซุ” บริเวณตอนเหนือของเมืองวิญ ประเทศเวียดนามตอนบน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วในบริเวณดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง

        อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 16 ต.ค. 2564

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

       

        ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

        (ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

        (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุ “คมปาซุ” 12 14 ตุลาคม 2564
2 พายุ “คมปาซุ” 11 14 ตุลาคม 2564
3 พายุ “คมปาซุ” 10 14 ตุลาคม 2564
4 พายุ “คมปาซุ” 9 14 ตุลาคม 2564
5 พายุ “คมปาซุ” 8 13 ตุลาคม 2564
6 พายุ “คมปาซุ” 7 13 ตุลาคม 2564
7 พายุ “คมปาซุ” 6 13 ตุลาคม 2564
8 พายุ “คมปาซุ” 5 13 ตุลาคม 2564
9 พายุ “คมปาซุ” 4 12 ตุลาคม 2564
10 พายุ “คมปาซุ” 3 12 ตุลาคม 2564
11 พายุ “คมปาซุ” 2 12 ตุลาคม 2564
12 พายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” 1 12 ตุลาคม 2564
13 พายุดีเปรสชัน ไลออนร็อก 20 11 ตุลาคม 2564
14 พายุดีเปรสชัน“ไลออนร็อก” 19 11 ตุลาคม 2564
15 พายุดีเปรสชัน“ไลออนร็อก” 18 10 ตุลาคม 2564
16 พายุดีเปรสชัน“ไลออนร็อก” 17 10 ตุลาคม 2564
17 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 16 10 ตุลาคม 2564
18 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 15 10 ตุลาคม 2564
19 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 14 09 ตุลาคม 2564
20 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 13 09 ตุลาคม 2564
21 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 12 09 ตุลาคม 2564
22 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 11 09 ตุลาคม 2564
23 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 10 08 ตุลาคม 2564
24 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 9 08 ตุลาคม 2564
25 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 8 08 ตุลาคม 2564
26 พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” 7 08 ตุลาคม 2564
27 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 6 07 ตุลาคม 2564
28 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 5 07 ตุลาคม 2564
29 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 4 07 ตุลาคม 2564
30 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 3 07 ตุลาคม 2564
31 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 2 06 ตุลาคม 2564
32 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 06 ตุลาคม 2564