ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ "

ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
     1. ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้

        มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

        สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

        ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

        2. อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน

        ในช่วงวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนบริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลงได้ 1-3 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

        ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 23.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 น.

       

        (ลงชื่อ) ภูเวียง ประคำมินทร์

        (นายภูเวียง ประคำมินทร์)

        รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

        รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       

       

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ 2 13 ธันวาคม 2561
2 ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ 1 13 ธันวาคม 2561
3 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 17 26 พฤศจิกายน 2561
4 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 16 26 พฤศจิกายน 2561
5 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 15 26 พฤศจิกายน 2561
6 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 14 26 พฤศจิกายน 2561
7 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 13 25 พฤศจิกายน 2561
8 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 12 25 พฤศจิกายน 2561
9 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 11 25 พฤศจิกายน 2561
10 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 10 25 พฤศจิกายน 2561
11 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 9 24 พฤศจิกายน 2561
12 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 8 24 พฤศจิกายน 2561
13 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 7 24 พฤศจิกายน 2561
14 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 6 24 พฤศจิกายน 2561
15 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 5 23 พฤศจิกายน 2561
16 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 4 23 พฤศจิกายน 2561
17 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 3 23 พฤศจิกายน 2561
18 พายุ “อุซางิ” (Usagi) 2 22 พฤศจิกายน 2561
19 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ 1 22 พฤศจิกายน 2561
20 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 14 21 พฤศจิกายน 2561
21 พายุ “โทราจี” (Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 13 21 พฤศจิกายน 2561
22 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 12 21 พฤศจิกายน 2561
23 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 11 20 พฤศจิกายน 2561
24 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 10 20 พฤศจิกายน 2561
25 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 9 20 พฤศจิกายน 2561
26 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 8 20 พฤศจิกายน 2561
27 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 7 19 พฤศจิกายน 2561
28 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 6 19 พฤศจิกายน 2561
29 พายุ “โทราจี”(Toraji) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 5 19 พฤศจิกายน 2561
30 พายุ “โทราจี”(Toraji) 4 19 พฤศจิกายน 2561
31 พายุ “โทราจี”(Toraji) 3 18 พฤศจิกายน 2561
32 พายุ “โทราจี”(Toraji) 2 18 พฤศจิกายน 2561
33 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ 1 17 พฤศจิกายน 2561