ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โมลาเบ” (พายุระดับ 2) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)"

ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
     เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง (พายุระดับ 1) ได้อ่อนกำลังอีกเป็นหย่อม

        ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไปกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง

       

       

        ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

       

       

        ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

       

        (ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค

        (นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)

        รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

        รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง (พายุระดับ 1) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 11 29 ตุลาคม 2563
2 พายุดีเปรสชัน “โมลาเบ” (พายุระดับ 2) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 10 29 ตุลาคม 2563
3 พายุโซนร้อน “โมลาเบ” (พายุระดับ 3) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 9 28 ตุลาคม 2563
4 พายุโซนร้อนกำลังแรง “โมลาเบ” (พายุระดับ 4) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 8 28 ตุลาคม 2563
5 พายุโซนร้อนกำลังแรง “โมลาเบ” (พายุระดับ 4) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 8 28 ตุลาคม 2563
6 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 7 28 ตุลาคม 2563
7 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563) 6 28 ตุลาคม 2563
8 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563) 5 27 ตุลาคม 2563
9 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563) 4 27 ตุลาคม 2563
10 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563) 3 27 ตุลาคม 2563
11 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563) 2 27 ตุลาคม 2563
12 พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4) 8 24 ตุลาคม 2563
13 พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) 7 24 ตุลาคม 2563
14 พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) 6 23 ตุลาคม 2563
15 พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) 5 23 ตุลาคม 2563
16 พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) 4 22 ตุลาคม 2563
17 พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4) 3 22 ตุลาคม 2563
18 พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4) 2 21 ตุลาคม 2563
19 พายุโซนร้อน “โซเดล” (พายุระดับ 3) 1 21 ตุลาคม 2563
20 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง (พายุระดับ1) บริเวณประเทศกัมพูชา (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17–18 ต.ค. 2563) 8 17 ตุลาคม 2563
21 พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16–18 ต.ค. 2563) 7 16 ตุลาคม 2563
22 พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16–18 ต.ค. 2563) 6 16 ตุลาคม 2563
23 พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16–18 ต.ค. 2563) 5 16 ตุลาคม 2563
24 พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16–18 ต.ค. 2563) 4 16 ตุลาคม 2563
25 พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16–19 ต.ค. 2563) 3 15 ตุลาคม 2563
26 พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16–19 ต.ค. 2563) 2 15 ตุลาคม 2563
27 พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 – 19 ต.ค. 2563) 1 15 ตุลาคม 2563
28 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15 – 16 ต.ค. 2563) 11 15 ตุลาคม 2563
29 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “นังกา” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 10 14 ตุลาคม 2563
30 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 9 14 ตุลาคม 2563
31 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 8 14 ตุลาคม 2563
32 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 7 14 ตุลาคม 2563
33 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 6 13 ตุลาคม 2563
34 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 5 13 ตุลาคม 2563
35 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 4 13 ตุลาคม 2563
36 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 3 13 ตุลาคม 2563
37 พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 2 12 ตุลาคม 2563
38 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563) 1 12 ตุลาคม 2563
39 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563) 7 12 ตุลาคม 2563
40 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “หลิ่นฟา” (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563) 6 11 ตุลาคม 2563
41 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา” (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563) 5 11 ตุลาคม 2563
42 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563) 4 11 ตุลาคม 2563
43 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 3 11 ตุลาคม 2563
44 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 2 11 ตุลาคม 2563
45 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 10 ตุลาคม 2563
46 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 10 ตุลาคม 2563
47 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณภาคใต้ตอนบน 15 09 ตุลาคม 2563
48 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณภาคใต้ตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 14 09 ตุลาคม 2563
49 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณภาคใต้ตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 13 09 ตุลาคม 2563
50 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 12 08 ตุลาคม 2563
51 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 11 08 ตุลาคม 2563
52 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศกัมพูชา (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 10 08 ตุลาคม 2563
53 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 9 08 ตุลาคม 2563
54 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 8 07 ตุลาคม 2563
55 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 7 07 ตุลาคม 2563
56 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563) 6 07 ตุลาคม 2563
57 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563) 5 07 ตุลาคม 2563
58 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563) 4 06 ตุลาคม 2563
59 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 ต.ค. 2563) 3 06 ตุลาคม 2563
60 พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 ต.ค. 2563) 2 06 ตุลาคม 2563
61 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 ต.ค. 2563) 1 05 ตุลาคม 2563