สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (36/2567) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567)

ในช่วงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้
วันที่ข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2567
|