สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 8 (67/2567) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว
วันที่ข้อมูล 20 มีนาคม 2567
|