สมุทรสงคราม

  พยากรณ์อากาศ 7 วัน     

  สมุทรสงคราม
วันนี้
11/12
พรุ่งนี้
12/12
พฤหัสบดี
13/12
ศุกร์
14/12
เสาร์
15/12
อาทิตย์
16/12
จันทร์
17/12

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
31 °C
24 °C
มีเมฆบางส่วน
ฝน 10% ของพื้นที่

มีเมฆบางส่วน
คลื่น 1-2 เมตร
29 °C
23 °C
มีเมฆบางส่วน
ฝน 10% ของพื้นที่

อากาศเย็น
คลื่น 1-2 เมตร
29 °C
21 °C
อากาศเย็น

อากาศเย็น
คลื่น 1-2 เมตร
30 °C
20 °C
อากาศเย็น

อากาศเย็น
คลื่น 1-2 เมตร
31 °C
21 °C
อากาศเย็น

อากาศเย็น
คลื่น 1-2 เมตร
31 °C
22 °C
อากาศเย็น

อากาศเย็น
คลื่น 1-2 เมตร
32 °C
22 °C
อากาศเย็น