สมุทรสงคราม

  พยากรณ์อากาศ 7 วัน     

  สมุทรสงคราม
วันนี้
20/04
พรุ่งนี้
21/04
อาทิตย์
22/04
จันทร์
23/04
อังคาร
24/04
พุธ
25/04
พฤหัสบดี
26/04

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
35 °C
24 °C
มีเมฆบางส่วน
ฝน 10% ของพื้นที่

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
36 °C
25 °C
มีเมฆบางส่วน

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
37 °C
26 °C
มีเมฆบางส่วน

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
38 °C
25 °C
มีเมฆบางส่วน

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
39 °C
26 °C
มีเมฆบางส่วน
ฝน 10% ของพื้นที่

พายุฝนฟ้าคะนอง
คลื่น 1-2 เมตร
36 °C
26 °C
พายุฝนฟ้าคะนอง
ฝน 40% ของพื้นที่

พายุฝนฟ้าคะนอง
คลื่น 1-2 เมตร
33 °C
24 °C
พายุฝนฟ้าคะนอง
ฝน 40% ของพื้นที่