สมุทรสงคราม

  พยากรณ์อากาศ 7 วัน     

  สมุทรสงคราม
วันนี้
21/04
พรุ่งนี้
22/04
อังคาร
23/04
พุธ
24/04
พฤหัสบดี
25/04
ศุกร์
26/04
เสาร์
27/04

ท้องฟ้าโปร่ง
ทะเลเรียบ
36 °C
28 °C
ท้องฟ้าโปร่ง

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
34 °C
28 °C
มีเมฆบางส่วน
ฝน 10% ของพื้นที่

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
34 °C
27 °C
มีเมฆบางส่วน
ฝน 10% ของพื้นที่

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
35 °C
27 °C
มีเมฆบางส่วน

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
37 °C
28 °C
มีเมฆบางส่วน

มีเมฆบางส่วน
ทะเลเรียบ
38 °C
28 °C
มีเมฆบางส่วน